Alle nieuwsberichten, Verslagen

Les 3 basiscursus tekenen

Het gaat hard. Afgelopen vrijdag was alweer de derde les van de basiscursus tekenen. De eerste helft zit er nu dus op. Gelukkig hebben we nog een tweede helft voor de boeg!

In de derde les werkten we met pastelkrijt. Van zachte (van Talens, Rembrandt) tot harde krijtjes (Conté à Paris). Eerst uitproberen mogelijk is met pastelkrijt en dan een ‘echte’ tekening. En tot slot: elkaars resultaat bekijken en bewonderen!

Afke Spaargaren, onze docent, gaf iedereen persoonlijke tips. Nieuwsgierig naar wie Afke is en wat zij zelf maakt? Ze exposeert op dit moment op 2 plaatsen:

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Basiscursus tekenen: de eerste les

De basiscursus tekenen is van start. De eerste les gingen we met houtskool aan het werk. Eerst het tekenpapier zwart maken en de lichte delen weggummen; daarna op wit papier met houtskool de contouren tekenen en daarna invullen met verschillende grijze en zwarte tonen. Inspirerend!

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Steenhakweken 2018, augustus

Wegens het grote aantal deelnemers – 23, waarvan 7 geen lid- hadden we in 2018 TWEE zomerhakweken. De twee laatste weken van augustus, steeds met prachtig weer. Dit alles onder de bezielende leiding van Ada van Wonderen.

Het thema was dit jaar “KOPPEL”. Alle deelnemers kwamen op maandagmorgen met een vastomlijnd plan: beelden in twee delen, samenhangende figuren, zoals bijvoorbeeld een slak met zijn huisje of twee schakels aan elkaar. De schetsen hielpen enorm. Ada begon de week met een gezamenlijke rondgang op de schets en de steen. Midden in de week was er nogmaals zo’n blik op de actuele stand van zaken en vrijdagmiddag de gezamenlijke beeldbespreking met lunch. De foto’s spreken voor zich.

Ada, dank je voor de heerlijke weken.

Maarten Geerdes

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag workshop Abstract fotograferen op 20 juli

Het was maar een korte workshop, abstract fotograferen, maar wat was het leerzaam en leuk!

Tijdens het voorstelrondje bleek dat de deelnemers heel divers waren. Niet alleen wat betreft ervaring (er waren professionele fotografen bij, maar ook absolute beginners), maar ook wat betreft hun insteek van de dag. Sommigen deden de workshop omdat ze op een andere manier wilden leren fotograferen en mooie abstracte beelden wilden maken; anderen wilden abstracte fotografie gebruiken om inspiratie op te doen voor (abstract) schilderen. Voor beide doeleinden bleek de workshop heel geschikt.

Nadat we besproken hadden wat abstracte fotografie nu eigenlijk is waarbij de begrippen: open en gesloten kader aan de orde kwamen, kregen we een eerste opdracht. Met onze meegebrachte camera’s (al dan niet ingebouwd in een mobiele telefoon of tablet) fotografeerden we een object ergens in de lesruimte of elders in de Duinrandschool. De resultaten werden vervolgens besproken: wat maakte dat we de ene foto mooier vonden dan een andere? Ging het om kleur, verhoudingen, speelde herkenning een rol?

Later op de dag maakten we ook foto’s buitenshuis. Van beelden die we mooi vonden, of beelden in een bepaalde vorm (rond, driehoek, organische vormen enz.) of in een bepaalde kleur. Wel warm, maar ongelooflijk leuk om zo anders naar de wereld om je heen te kijken. Het werd ons duidelijk als je let op details, er héél veel moois te vinden is om ons heen.

Heb je interesse in abstracte fotografie? Iris ontwikkelt nu een online cursus over abstracte fotografie en ze gaat in de toekomst nog meer praktijkdagen geven. Als je haar een mailtje stuurt, dan informeert ze je als het zover is: art@irisdepasse.nl. Neem voor inspiratie voor abstracte foto’s een kijkje op de site van Iris, of bekijk foto’s van amateur- en professionele fotografen op de website Flickr.

Hieronder wat resultaten van de deelnemers van de workshop.

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag Workshop Glas in Lood / Tiffany. Twee middagen 1 en 2 augustus 2018

Nadat de cursusleider Marie Louise Hebley zichzelf had geïntroduceerd en de groep van 9 personen uit een grote voorraad glas een keuze voor het eerste werkstuk had gemaakt, legde ze uit wat er voor ons op de tafel lag aan gereedschap. Vervolgens ging Marie Louise in op het materiaal, de vorm van het lood en hoe het glas daar ingelegd moet worden met behulp van het gereedschap.

Lees verder

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag: dieren in glas, 3 ochtenden 9, 11 en 13 juli 2018

Voor de eerste keer werd een workshop ‘Dieren in glas’ gehouden onder de bezielende leiding van Thea Bremer (met Gert Jan Schouten en Maarten Geerdes als assistenten). We hadden 5 deelnemers. De opzet was om met ‘full fuse’ eerst een plat werkstuk te maken en vervolgens met ‘tack fuse’ de huis, schubben of veren erop aan te geven. We werkten aan de hand van een eigen ontwerp.
We hadden twee ochtenden nodig om een eerste werkstuk te maken, dat in de oven werd gefused. Toen hadden we ook al enige gelegenheid om de stukjes voor tack-fuse voor te bereiden.
Het resultaat? Prachtige werkstukken, met die fantastisch bull’s eye kleuren en met je eigen accent. Het werken aan het tack-fuse gaf heel veel ruimte voor eigen creativiteit.
De voorbeelden spreken voor zich.

Maarten Geerdes

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2.De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse

 

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2. De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse

Alle nieuwsberichten, Exposities, Exposities georganiseerd (mede) door Perspectief, Exposities van leden, Verslagen

Siem Mooij kiest kleurrijk portret

Siem Mooij en Annemieke Jurrjens

Met de opening van de zeer gevarieerde expositie van de leden van Perspectief, heeft deze vereniging zaterdag een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de jaarlijkse kunstfietsroute in Castricum. Naast de vele tentoongestelde kunstproducten was in de ateliers een speciale ruimte ingericht voor de leden die onlangs, volgens de jaarlijkse traditie, een bekende Castricumse inwoner op het doek vereeuwigd hebben. Dit jaar was de eer ten deel gevallen aan de 85-jarige Bakkumse nestor boer Siem Mooij, die als dank voor zijn eerdere poseren tijdens deze opening zijn favoriete portret mocht uitkiezen. Na de openingswoorden van Perspectief voorzitter Dijkstra kreeg Siem Mooij het woord om zijn keuze te motiveren. Met rake bewoordingen en enkele kwinkslagen voor zijn toehoorders, wist hij op boeiende wijze zijn uiteindelijke keuze te maken. “Als ik wel eens in de spiegel kijk, dan zie ik er zo uit, en daarom kies ik zonder de anderen te kort te doen, deze” was zijn nuchtere oordeel. De maker van dit levensechte portret was het Perspectieflid Annemieke Jurrjens. Voor haar prestatie mocht zij als beloning een welverdiende cadeaubon van de voorzitter in ontvangst nemen.

Met de vele lovende waarderingen van de talrijke bezoekers op de twee expositiedagen kan Perspectief terugzien op een belangrijke bijdrage aan dit jaarlijkse Castricumse evenement.

Het door Siem Mooij gekozen portret, gemaakt door Annemieke Jurrjens
Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten, Verslagen

Geanimeerde algemene ledenvergadering op 20 april 2018

Op 20 april 2018 kwamen veel Perspectiefleden naar de algemene ledenvergadering in Atelier 1, om de jaarstukken te bespreken. Dat was een vlot gebeuren, want alles werd in orde bevonden, met name de financiële stukken.

Een punt uit de besproken punten verdient extra de aandacht: de datum voor de volgende algemene ledenvergadering in 2019 is veranderd, op initiatief van Walter Driessen. De datum wordt 12 april in plaats van 19 april 2019.

Met algemene instemming werd als nieuw bestuurslid (tevens secretaris): Adrie Floris gekozen.

Aangekondigd werd de start van een Egmondse houtbewerkingsgroep, die vanaf 1 mei op dinsdagavond actief zal zijn. Leden van Perspectief kunnen hieraan ook deelnemen.

Het bestuur zette een aantal leden in de bloemetjes wegens geleverde verdiensten. Er was een boeket voor Leny Dros, die dertien jaar de oven voor het bakken van keramiek en klei heeft verzorgd, voor Margreet van den Berg die de nieuwe website heeft opgezet, voor Wies Fijnaut die al vele jaren de inkoop verzorgt van koffie, thee e.d. , voor Jan Oudhoff die jarenlang de website heeft gevuld met tekst en beeld en voor Peter Heemskerk, die vorig jaar het jubileumnummer 50 jaar Perspectief heeft geproduceerd.

Na het huishoudelijk deel van de vergadering bracht de Bakkumse Pauline van Vliet het gezelschap in historische sferen, met een toelichting op haar projecten, o.m. Soldaat onder het zand en het graven van het Noordzeekanaal.

Ze vertoonde haar film Merdeka, standplaats Castricum, waarin middelbare scholieren plaatsgenoten interviewden die na de oorlog naar Indonesië waren gezonden in het kader van de zogenoemde politionele acties. De indringende verhalen werden met grote interesse aangehoord en besproken. De film werd bijzonder gewaardeerd.

Na afloop was het nog lang gezellig in het Atelier, met dank aan de zorgen van Gerda van Buren die voor hapjes en drankjes had gezorgd.