Alle nieuwsberichten, Exposities, Exposities georganiseerd (mede) door Perspectief, Exposities van leden, Verslagen

Siem Mooij kiest kleurrijk portret

Siem Mooij en Annemieke Jurrjens

Met de opening van de zeer gevarieerde expositie van de leden van Perspectief, heeft deze vereniging zaterdag een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de jaarlijkse kunstfietsroute in Castricum. Naast de vele tentoongestelde kunstproducten was in de ateliers een speciale ruimte ingericht voor de leden die onlangs, volgens de jaarlijkse traditie, een bekende Castricumse inwoner op het doek vereeuwigd hebben. Dit jaar was de eer ten deel gevallen aan de 85-jarige Bakkumse nestor boer Siem Mooij, die als dank voor zijn eerdere poseren tijdens deze opening zijn favoriete portret mocht uitkiezen. Na de openingswoorden van Perspectief voorzitter Dijkstra kreeg Siem Mooij het woord om zijn keuze te motiveren. Met rake bewoordingen en enkele kwinkslagen voor zijn toehoorders, wist hij op boeiende wijze zijn uiteindelijke keuze te maken. “Als ik wel eens in de spiegel kijk, dan zie ik er zo uit, en daarom kies ik zonder de anderen te kort te doen, deze” was zijn nuchtere oordeel. De maker van dit levensechte portret was het Perspectieflid Annemieke Jurrjens. Voor haar prestatie mocht zij als beloning een welverdiende cadeaubon van de voorzitter in ontvangst nemen.

Met de vele lovende waarderingen van de talrijke bezoekers op de twee expositiedagen kan Perspectief terugzien op een belangrijke bijdrage aan dit jaarlijkse Castricumse evenement.

Het door Siem Mooij gekozen portret, gemaakt door Annemieke Jurrjens
Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten, Verslagen

Geanimeerde algemene ledenvergadering op 20 april 2018

Op 20 april 2018 kwamen veel Perspectiefleden naar de algemene ledenvergadering in Atelier 1, om de jaarstukken te bespreken. Dat was een vlot gebeuren, want alles werd in orde bevonden, met name de financiële stukken.

Een punt uit de besproken punten verdient extra de aandacht: de datum voor de volgende algemene ledenvergadering in 2019 is veranderd, op initiatief van Walter Driessen. De datum wordt 12 april in plaats van 19 april 2019.

Met algemene instemming werd als nieuw bestuurslid (tevens secretaris): Adrie Floris gekozen.

Aangekondigd werd de start van een Egmondse houtbewerkingsgroep, die vanaf 1 mei op dinsdagavond actief zal zijn. Leden van Perspectief kunnen hieraan ook deelnemen.

Het bestuur zette een aantal leden in de bloemetjes wegens geleverde verdiensten. Er was een boeket voor Leny Dros, die dertien jaar de oven voor het bakken van keramiek en klei heeft verzorgd, voor Margreet van den Berg die de nieuwe website heeft opgezet, voor Wies Fijnaut die al vele jaren de inkoop verzorgt van koffie, thee e.d. , voor Jan Oudhoff die jarenlang de website heeft gevuld met tekst en beeld en voor Peter Heemskerk, die vorig jaar het jubileumnummer 50 jaar Perspectief heeft geproduceerd.

Na het huishoudelijk deel van de vergadering bracht de Bakkumse Pauline van Vliet het gezelschap in historische sferen, met een toelichting op haar projecten, o.m. Soldaat onder het zand en het graven van het Noordzeekanaal.

Ze vertoonde haar film Merdeka, standplaats Castricum, waarin middelbare scholieren plaatsgenoten interviewden die na de oorlog naar Indonesië waren gezonden in het kader van de zogenoemde politionele acties. De indringende verhalen werden met grote interesse aangehoord en besproken. De film werd bijzonder gewaardeerd.

Na afloop was het nog lang gezellig in het Atelier, met dank aan de zorgen van Gerda van Buren die voor hapjes en drankjes had gezorgd.

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Boer Mooij te kijk

Siem Mooij poseert

In de respectabele reeks van bekende Castricummers die jaarlijks als model op het podium van de vereniging voor beeldende vormgeving Perspectief mogen plaatsnemen, was zaterdag een eervolle plaats ingeruimd voor de inmiddels 85-jarige boer Siem Mooij uit Bakkum.

Wie kent hem niet, deze ondanks zijn reeds gevorderde leeftijd nog steeds vitale dorpsgenoot. Alle gelegenheden benutte Mooij deze middag om de aanwezige portrettisten te overtuigen van de eer die hem deze middag toekwam om zich als model te laten vereeuwigen. Als gepassioneerd verteller somde hij zijn verdiensten op voor diverse plaatselijke en landelijke organisaties waar hij naast zijn drukke boerenbestaan altijd tijd voor inruimde. En met trots: “Een hoogtepunt voor mij was daarom mijn benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau”.

In twee sessies van vijfenveertig minuten kregen veertien Perspectiefleden de gelegenheid om het markante doorleefde beeld van boer Siem Mooij vast te leggen met vrij gekozen materialen. Met onder andere de nuttige aanwijzingen van docente Maria Heideveld waren de eerste schetsen na drie kwartier in de pauze al te bewonderen en kon boer Mooij zijn eerste voorzichtige commentaar geven. “Het lijkt er al wel een beetje op maar ik kijk zo ernstig!”. Dat dit een compliment aan de nauwgezette observatie van de deelnemers was en de verdienste van zijn doodstille posering ontging hem even. Met een welgemeend “succes allemaal” luidde Siem zelf zijn tweede sessie in.

De diversiteit van de gebruikte materialen en technieken leenden zich uitstekend om de karakteristieken van zijn uiterlijk vast te leggen. Zelfs twee deelnemers waagden zich aan de boetseertechniek met zeer vermeldenswaardig resultaat. Onder de tekenaars viel het werk van de 19-jarige student International Business en Management Yari Lute als veel belovend in de smaak. Aan het eind van de middag mocht Mooi nogmaals de resultaten tot zich nemen. Met zijn commentaar: “Ik ben zeer onder de indruk van de verscheidenheid die ik hier zie”, konden alle deelnemers leven. Uiteindelijk zal boer Mooij op zaterdag 2 juni tijdens de Perspectief-expositie ter gelegenheid van de jaarlijkse kunstfietsroute zelf bepalen welk werk door hem verkozen wordt en als dank voor zijn poseren zijn eigendom wordt.

Hieronder een fotoverslag van de dag.

Alle nieuwsberichten, Exposities, Exposities van docenten, Verslagen

Verslag Wintertentoonstelling 2017. Werk van begeleiders werkgroepen Perspectief

Sjoerd Dijkstra opent de tentoonstelling onder de toeziende ‘ogen’ van een kunstwerk van Ingrid Opstelten

Het liep aardig storm bij de opening van de winterexpositie met werk van de begeleiders van de werkgroepen van Perspectief. Om de spanning tot het uiterste op te voeren bij de opening bleef de deur van Atelier 1 gesloten tot na het openingswoord van voorzitter Sjoerd Dijkstra. De gang vulde zich met bezoekers. De voorzitter hield een inspirerende toespraak voor het opeengepakte gezelschap, onder toeziende „ogen‟ van een kunstwerk van Ingrid Opstelten. Daarna werd de expo ontsloten en kon men zien hoe de begeleiders zelf kunst beoefenen. Van de 14 begeleiders lieten er 12 werk zien. In olieverf, acryl, pastel en carborundumdruk en keramiek, lichtobject, bronzen beelden en andere driedimensionale objecten. De stijl waarin de begeleiders werken varieert enorm en dat maakte het een spannende expositie.

Werk van de begeleiders op de Wintertentoonstelling 2017-2018

  • Keramiek van Sabine IJzinga
Alle nieuwsberichten, Exposities, Exposities van leden, Verslagen

Verslag expositie 28 en 29 oktober 2017, van de dinsdagmiddag- en de woensdagmorgengroep

Het jaarlijkse feestje van de schilders en beeldhouwers/keramisten van de dinsdag en woensdag was weer een groot succes.

We waren vroeg gekomen en hadden daardoor het atelier al voor elf uur leeg en schoon, daarbij geholpen door de huismeester, die de vloer voor ons heeft gedweild. Dat scheelde!

Toen werden de schilderijen/beeldhouwwerken en keramiekbeelden opgehangen of neergezet. Het bleek nog een puzzel om uit te zoeken hoe en waar ieder werkstuk het beste tot zijn recht zou komen. Het werd een prachtige expositie, mooi op kleur en/of onderwerp gerangschikt.

Ook al zit hij niet meer in de organisatie, toch kwam Luuk de Waal ook meehelpen. Hij verzorgde ook de mooie bloemstukken, die het ‘af ‘ maakten.

Na een rustige zaterdag werd de expositie op de zondag druk bezocht. Natuurlijk kwamen weer vele familieleden en bekenden. We konden ons heel gezellig en onderhoudend met hen bezighouden. Zij spraken hun bewondering uit voor het tentoongestelde werk.

Zondagavond kregen we zoveel hulp, dat het opruimen in een vloek en een zucht was gebeurd!

Omdat we zoveel voldoening ondervinden gaan we er volgend jaar weer gewoon tegenaan. Iedereen moet dan voor voldoende inbreng zorgen.

Wies, Peter, Rob, Ada

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag Raku stoken op 23 september 2017

Sabine en Steve aan het werk

Zoals gebruikelijk houdt de keramiekgroep op de laatst zaterdag van september een bijeenkomst voor het raku-stoken en vorig jaar was het ook zo. Wij waren met zo’n 20 man (lees ‘vrouw’ want de groep bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen!). De voorbereiding was al op de woensdag gedaan. Op de dag zelf kwamen wij met diverse lekkernijen aan – Sabine (begeleider, red.) komt altijd met haar eigen appel- en notentaart en Afra Glorie is altijd goed voor een tulband! Wij hadden in de loop van de dag ca. zes keer gestookt, met zo’n 30 minuten per oven waren wij tussen half vier en vier uur klaar. De weergoden waren ons goed gezind en de dag was productief. Een minpunt; Afra Glorie deed voor de laatste keer mee. Zij gaat met een andere discipline beginnen in Uitgeest. Ook haar buurman, Steve Greenhalgh is vertrokken. Aan de positieve kant gaan we dit jaar twee keer stoken. De eerstvolgende raku beurt vindt plaats op zaterdag 15 april en Steve heeft belooft mee te helpen met het stoken. Namens de groep alvast bedankt, Steve.

Roderick Taylor

Werk van deelnemers aan de raku-stook

Alle nieuwsberichten, Verslagen

Zomercursus schilderen, 2017. Een verslag

Zandduintje bij De Hoep, Castricum

In het schilderseizoen is het ‘s morgens veelal te koud om buiten te werken, maar in de vakantieperiode halen we dit in. We hebben deze zomer meestal buiten kunnen werken, maar waren toch ook een paar keer – vanwege de regen – genoodzaakt onze toevlucht te nemen tot de (zeer gastvrije) Hoep.

In ons atelier waren vaak, ook op woensdag, workshops, dus dat was voor ons geen uitwijkmogelijkheid.

We hadden een gezellige groep van gemiddeld zeven deelnemers. Er is bijna geen leukere bezigheid denkbaar dan in de duinen schilderen, getuige deze werkstukken van enkele enthousiaste deelnemers.