Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten, Verslagen

Geanimeerde algemene ledenvergadering op 20 april 2018

Op 20 april 2018 kwamen veel Perspectiefleden naar de algemene ledenvergadering in Atelier 1, om de jaarstukken te bespreken. Dat was een vlot gebeuren, want alles werd in orde bevonden, met name de financiële stukken.

Een punt uit de besproken punten verdient extra de aandacht: de datum voor de volgende algemene ledenvergadering in 2019 is veranderd, op initiatief van Walter Driessen. De datum wordt 12 april in plaats van 19 april 2019.

Met algemene instemming werd als nieuw bestuurslid (tevens secretaris): Adrie Floris gekozen.

Aangekondigd werd de start van een Egmondse houtbewerkingsgroep, die vanaf 1 mei op dinsdagavond actief zal zijn. Leden van Perspectief kunnen hieraan ook deelnemen.

Het bestuur zette een aantal leden in de bloemetjes wegens geleverde verdiensten. Er was een boeket voor Leny Dros, die dertien jaar de oven voor het bakken van keramiek en klei heeft verzorgd, voor Margreet van den Berg die de nieuwe website heeft opgezet, voor Wies Fijnaut die al vele jaren de inkoop verzorgt van koffie, thee e.d. , voor Jan Oudhoff die jarenlang de website heeft gevuld met tekst en beeld en voor Peter Heemskerk, die vorig jaar het jubileumnummer 50 jaar Perspectief heeft geproduceerd.

Na het huishoudelijk deel van de vergadering bracht de Bakkumse Pauline van Vliet het gezelschap in historische sferen, met een toelichting op haar projecten, o.m. Soldaat onder het zand en het graven van het Noordzeekanaal.

Ze vertoonde haar film Merdeka, standplaats Castricum, waarin middelbare scholieren plaatsgenoten interviewden die na de oorlog naar Indonesië waren gezonden in het kader van de zogenoemde politionele acties. De indringende verhalen werden met grote interesse aangehoord en besproken. De film werd bijzonder gewaardeerd.

Na afloop was het nog lang gezellig in het Atelier, met dank aan de zorgen van Gerda van Buren die voor hapjes en drankjes had gezorgd.