Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag: dieren in glas, 3 ochtenden 9, 11 en 13 juli 2018

Voor de eerste keer werd een workshop ‘Dieren in glas’ gehouden onder de bezielende leiding van Thea Bremer (met Gert Jan Schouten en Maarten Geerdes als assistenten). We hadden 5 deelnemers. De opzet was om met ‘full fuse’ eerst een plat werkstuk te maken en vervolgens met ‘tack fuse’ de huis, schubben of veren erop aan te geven. We werkten aan de hand van een eigen ontwerp.
We hadden twee ochtenden nodig om een eerste werkstuk te maken, dat in de oven werd gefused. Toen hadden we ook al enige gelegenheid om de stukjes voor tack-fuse voor te bereiden.
Het resultaat? Prachtige werkstukken, met die fantastisch bull’s eye kleuren en met je eigen accent. Het werken aan het tack-fuse gaf heel veel ruimte voor eigen creativiteit.
De voorbeelden spreken voor zich.

Maarten Geerdes

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2.De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse

 

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2. De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse