Alle nieuwsberichten

Nieuwsbrief 26: help Perspectief de winter door (en de jaren daarna)

Gisteren vergaderde het bestuur, o.a. over de gevolgen van de energiecrisis voor Perspectief. In de nieuwsbrief die ze vandaag hebben uitgebracht (nieuwsbrief nummer 26 van dit jaar, één dag na de vergadering) de uitkomsten van het overleg. Het bestuur vraagt leden, die dat kunnen missen of veel gebruik maken van Perspectief om bij de contributiebetaling een extra vrijwillige gift te doen. Ze zijn blij met iedere gift, maar hopen op €50.

Om de energiekosten in de toekomst te verlagen, wordt een plan opgesteld om ons gebouw te verduurzamen, o.a. door het aanbrengen van zonnepanelen en het gebouw te gaan verwarmen met (omgekeerde) airco’s. Dat vraagt een fikse investering, maar die kosten zullen naar verwachting snel worden terug verdiend.

Het bestuur heeft een creatieve manier bedacht om het investeringsgeld bij elkaar te brengen. Ze doen een oproep aan leden van Perspectief die dit kunnen, hun lidmaatschap 10 jaar vooruit te betalen (dus €2500). De leden die daaraan meedoen zijn gevrijwaard van contributieverhogingen de komende jaren en na afloop van de periode van 10 jaar zijn ze levenslang gratis lid. Desalniettemin, kun je dit lidmaatschap opzeggen en krijg je het restant terug; ook bij overlijden wordt het restant terugbetaald. Lees alles over dit plan of over alternatieven in nieuwsbrief nr. 26 van 23 november.

Een prachtige investering in Perspectief èn in een schonere wereld!

Klik hier om nieuwsbrief 26 van 23 november 2022 te lezen of klik hier om naar het overzicht van alle nieuwsbrieven en afleveringen van Perspectiviteiten te gaan.