Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten

Nieuwsbrief 10: bestuursmededelingen

Nieuwsbrief 10 van Perspectief, van 11 april, staat helemaal in het teken van de vragen en problemen waarvoor het bestuur (en daarmee de leden van Perspectief) zich gesteld zien. Met name als gevolg van de verduurzaming. Dat vraagt een grote investering van Perspectief. Niet alleen in menskracht (er zijn al heel veel inspanningen gedaan om het gebouw beter te isoleren), maar ook financieel. Om ook op termijn de contributie laag te kunnen houden, moet er nu geïnvesteerd worden. Het bestuur van Perspectief doet in deze nieuwsbrief een oproep aan onze leden om, als ze daarvoor financiële mogelijkheden hebben om :

 • lid voor het leven te worden
 • een schenking te doen aan Perspectief of aan Stichting De Duinrand
 • een lening te verstrekken aan Stichting De Duinrand

Help je mee als je dat kan?

Klik hier om nieuwsbrief 10 van 11 april 2023 te lezen of klik hier om naar het overzicht van alle nieuwsbrieven en afleveringen van Perspectiviteiten te gaan.

Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten

VACATURE. Gezocht: secretaris óf penningmeester

Perspectief is een vereniging van leden voor leden. De kar wordt getrokken door een enthousiast bestuursteam samen met diverse commissieleden.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar een lid die secretaris óf penningmeester wil worden.

De secretaris:

 • verzorgt de correspondentie (voornamelijk per e-mail),
 • houdt de ledenadministratie bij,
 • maakt het schoonmaakrooster,
 • regelt de incidentele verhuur van een lokaal in samenspraak met de penningmeester en evenementencommissie.

De penningmeester:

 • houdt de administratie bij (op dit moment een handmatig systeem),
 • zorgt voor de betalingen (periodieke betalingen gaan automatisch),
 • controleert de contributiebetalingen en verstuurt herinneringen,
 • berekent en betaalt de vergoeding voor de docenten,
 • maakt de jaarrekening,
 • doet incidenteel een subsidieaanvraag.

Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar.

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies, laat het ons weten via: bestuur@perspectiefcastricum.nl. Dan nodigen we je uit voor een vrijblijvend gesprek.

Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten, Verslagen

Geanimeerde algemene ledenvergadering op 20 april 2018

Op 20 april 2018 kwamen veel Perspectiefleden naar de algemene ledenvergadering in Atelier 1, om de jaarstukken te bespreken. Dat was een vlot gebeuren, want alles werd in orde bevonden, met name de financiële stukken.

Een punt uit de besproken punten verdient extra de aandacht: de datum voor de volgende algemene ledenvergadering in 2019 is veranderd, op initiatief van Walter Driessen. De datum wordt 12 april in plaats van 19 april 2019.

Met algemene instemming werd als nieuw bestuurslid (tevens secretaris): Adrie Floris gekozen.

Aangekondigd werd de start van een Egmondse houtbewerkingsgroep, die vanaf 1 mei op dinsdagavond actief zal zijn. Leden van Perspectief kunnen hieraan ook deelnemen.

Het bestuur zette een aantal leden in de bloemetjes wegens geleverde verdiensten. Er was een boeket voor Leny Dros, die dertien jaar de oven voor het bakken van keramiek en klei heeft verzorgd, voor Margreet van den Berg die de nieuwe website heeft opgezet, voor Wies Fijnaut die al vele jaren de inkoop verzorgt van koffie, thee e.d. , voor Jan Oudhoff die jarenlang de website heeft gevuld met tekst en beeld en voor Peter Heemskerk, die vorig jaar het jubileumnummer 50 jaar Perspectief heeft geproduceerd.

Na het huishoudelijk deel van de vergadering bracht de Bakkumse Pauline van Vliet het gezelschap in historische sferen, met een toelichting op haar projecten, o.m. Soldaat onder het zand en het graven van het Noordzeekanaal.

Ze vertoonde haar film Merdeka, standplaats Castricum, waarin middelbare scholieren plaatsgenoten interviewden die na de oorlog naar Indonesië waren gezonden in het kader van de zogenoemde politionele acties. De indringende verhalen werden met grote interesse aangehoord en besproken. De film werd bijzonder gewaardeerd.

Na afloop was het nog lang gezellig in het Atelier, met dank aan de zorgen van Gerda van Buren die voor hapjes en drankjes had gezorgd.

Alle nieuwsberichten, Bestuursberichten

Van de bestuurstafel

Aan onze bestuurstafel heetten wij Adrie Floris welkom die de sfeer kwam proeven en kon kijken waar hij het bestuur zou kunnen versterken, aangezien er met het vertrek van Jan Bleeker nog steeds een vacature in het bestuur is, waardoor Peter Heemskerk de bestuursvergaderingen bijwoont. Voorlopig blijft hij meelopen om later te besluiten wat hij gaat doen.

Verder draait de club goed al is er bij deze donkere dagen ’s avonds toch wat minder animo om door wind en regen gezellig naar Perspectief te gaan. Leeg zijn de ateliers natuurlijk nooit.

De najaarstentoonstelling van de dinsdagmiddag schilder- en woensdagochtend beeldhouwgroep is weer succesvol verlopen en dat is toch misschien wel een stimulans voor de andere groepen om ook eens zo iets te doen. Best veel werk, maar zeker de moeite waard

De basiscursussen lopen prima en dat zorgt meteen weer nieuwe instroom van leden. Wel zullen er ook weer wat andere workshops getracht worden te realiseren, bijvoorbeeld iets met fotografie of iets van sieraden maken.

We gaan langzaam aan richting eindejaars tentoonstelling die toch de uitsmijter van ons jubileumjaar moet worden. De begeleiders zullen hun werk tentoonstellen en dat willen we allemaal toch wel eens zien. Op 23 december openen we deze tentoonstelling feestelijk om 14.00 uur en anders dan de vorige jaren sluiten we de tentoonstelling nog dit jaar af, namelijk op oudejaarsdag met oliebollen en een lekker glaasje Glühwein.

Vast heel prettige feestdagen gewenst en tot ziens bij de oudjaarsreceptie en de tentoonstelling.

 


Sjoerd Dijkstra, voorzitter