Beeldhouwen in hout op dinsdagochtend en dinsdagavond o.l.v. Anja Jonker

Met ingang van september 2018 is er een nieuwe ateliergroep actief bij Perspectief: de houthakgroep.

Onder leiding van Anja Jonker is de groep in de zomervakantie van 2018 aan de slag gegaan op de dinsdagavond bij Perspectief, waar een lokaal werd gehuurd. De Perspectiefleden die op deze avond werkten sloten zich aan bij de groep. Inmiddels heeft een gesprek met het bestuur geleid tot volledige integratie van de groep. Perspectief is blij met de komst van de groep beeldhouwen in hout. Iedereen van de ingestroomde hakkers is lid geworden van Perspectief Perspectief heeft er dus een werkgroep bij!

Anja Jonker, buiten aan het werk

De groep wordt begeleid door Anja Jonker.

Meer over haar is te vinden op onze site en op www.artkid.nl. Ze heeft regelmatig geëxposeerd met haar werk. Bij een expositie vorig jaar in Blinckers omschreef ze haar werk aldus: “Mijn grootste passie is beeldhouwen in hout. De uitdaging aangaan om oud of gekapt hout een tweede leven te geven, in de vorm van beelden, vind ik geweldig. Mijn grootste inspiratiebron voor het vormgeven in hout is de natuur en de mensen zelf. Mijn beelden vertellen vaak een verhaal”.

Expositie Anja Jonker

De groep komt bij elkaar komt op dinsdagochtend (van 9.30 – 12.00 uur) en dinsdagavond, van 19.30 – 22.00 uur in atelier 2. De groep wordt op dinsdagochtend vertegenwoordigd door Joke Westdorp (j.m.westdorp@casema.nl) en op dinsdagavond door Cor Berkhout: corella@ziggo.nl, tel.: 06-30891393.