Modeltekenen op maandagmiddag o.l.v. Martin Heijnen

Op maandagmiddag is het atelier Modeltekenen, onder leiding van Martin Heijnen.

De deelnemers zorgen per toerbeurt voor twee vrijwilligers die model willen staan (of gaan zelf model staan). Vóór de pauze staat een model wat kortere standen, na de pauze de ander met een langere zit. In plaats van het hele model, kunnen ook details of een portret onderwerp van studie zijn. Tegen het einde van de morgen wordt van iedereen een tekening neergelegd te bespreking. Gelet wordt dan op verhoudingen, compositie en toonwaarden.

Ieder werkt met eigen materiaalkeuze, wel wordt gestimuleerd de tekening groot op te zetten. Elke tweede modelmiddag is er en professioneel naaktmodel (op kosten van de groep). We starten dan met korte 2 minuten standen, na de pauze wat langere standen van 30 of 40 minuten. Er zijn beginners als meer ervaren tekenaars. De aanwijzingen gaan van het opzetten van een modeltekening tot het eindigen van de tekening.

Martin Heijnen begeleidt de cursisten van deze groep, die bijeenkomt op maandagmiddag, van 13.30 -15.30 uur in atelier 1. De vertegenwoordiger van de maandagmiddaggroep Modeltekenen is Nancy de Forest.

Werk van cursisten