Alle nieuwsberichten, Verslagen

Verslag: dieren in glas, 3 ochtenden 9, 11 en 13 juli 2018

Voor de eerste keer werd een workshop ‘Dieren in glas’ gehouden onder de bezielende leiding van Thea Bremer (met Gert Jan Schouten en Maarten Geerdes als assistenten). We hadden 5 deelnemers. De opzet was om met ‘full fuse’ eerst een plat werkstuk te maken en vervolgens met ‘tack fuse’ de huis, schubben of veren erop aan te geven. We werkten aan de hand van een eigen ontwerp.
We hadden twee ochtenden nodig om een eerste werkstuk te maken, dat in de oven werd gefused. Toen hadden we ook al enige gelegenheid om de stukjes voor tack-fuse voor te bereiden.
Het resultaat? Prachtige werkstukken, met die fantastisch bull’s eye kleuren en met je eigen accent. Het werken aan het tack-fuse gaf heel veel ruimte voor eigen creativiteit.
De voorbeelden spreken voor zich.

Maarten Geerdes

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2.De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse

 

Stap 1. De eerste laag van gekleurd glas, gelegd op doorzichtig glas

Stap 2. De tweede laag van gekleurd glas is nu versmolten met de onderlaag en vormt één geheel daarmee: full-fuse

Stap 3. De derde laag, van kleine stukjes glas, is gedeeltelijk versmolten en ligt als in reliëf op de beide andere lagen: tack-fuse

Aankondiging workshops, (basis)cursussen, lezingen, Alle nieuwsberichten

Zomercursus ‘Dieren in Glas’

Deze cursus beslaat 3 dagen:

  • Maandag 9 juli 2018 van 9.30 tot 13.30 uur
  • Woensdag 11 juli 2018 van 9.30 tot 12.30 uur
  • Vrijdag 13 juli 2018 van 9.30 tot ongeveer 10.30 uur

De cursus wordt gegeven door Thea Bremer en Maarten Geerdes.

Tijdens deze cursus gaan twee begeleiders van Perspectiefs glasfusion-groep, Thea Bremer en Maarten Geerdes, de cursisten helpen bij het maken van een glazen dier. Op maandag beginnen we met het maken van een ontwerp om het vervolgens in één of meerdere van de vele frisse kleuren Bull’s Eye Glas te construeren. Diezelfde avond zal het kunstwerk in onze oven omgesmolten worden tot één geheel.

Op woensdag gaan we met glasdeeltjes structuur op het beeld aanbrengen. Door middel van “tack fusen” smelten deze deeltjes wel vast aan het kunstwerk maar behouden hun vorm. Zo ontstaan veren, schubben, een vacht of anderszins.

Op vrijdag is er gelegenheid om samen het resultaat te bekijken en nog wat laatste correcties uit te voeren met eventueel een laatste keer tack fusen. Het werkstuk kan naar wens los neergezet worden of op een sokkel geplaatst worden.

De kosten voor deze cursus bedragen € 70,00 voor leden en € 85,00 voor niet-leden. Dit bedrag is inclusief stookkosten en 1 kg Bull’s Eye glas. Wil je groter werken en heb je dus meer glas nodig, dan is dit ter plekke te koop voor € 22,00 per kg.

Cursusgeld uitsluitend contant betalen bij aanvang van de cursus. Dit cursusgeld wordt in mindering gebracht op de contributie als men besluit lid te worden. Tot één week voor aanvang van de cursus kan je kosteloos annuleren, daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aanmelden via:

  • het inschrijfformulier (klik op deze link: het formulier opent op een nieuwe pagina),
  • het papieren inschrijfformulier in atelier 1,
  • Froukje Docter. Tel. 06-13050180; mail: froukjedocter@gmail.com