Bestuur Vereniging Perspectief

Perspectief is een Vereniging. Het bestuur van de vereniging bestaat uit door de leden gekozen vrijwilligers. Het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en leden, wordt bijgestaan door verschillende commissies.

Hieronder een overzicht van de samenstelling van het bestuur van Perspectief en de verschillende commissies.

Bestuur:

Bestuurscommissies en andere ondersteuning: